Smålands Gille


En smålänning kan flytta och lämna Småland men Småland lämnar aldrig en smålänning.

Denna sanning tar sig många uttryck. Ett av dessa är de gillen som i dag finns på många håll, både norr och söder om Småland. De småländska gillena har alla sin egen historia. Anrika Smålands Gille i Göteborg bildades redan 1873 medan Smålands Gille i Lund får betraktas som en ungdom i sammanhanget, fött 1950.

Gemensamt för de småländska gillena är emellertid syftet med verksamheten. Smålands gillen är mötesplatser för smålänningar med ny hemort, där gemenskapen kring Smålands kultur och tradition är central. Ett uttalat mål är att vara till trevnad för medlemmarna och stärka kontakterna med hembygden. Vid ett par gillen har man dessutom en ambition att stimulera intresset för Smålands utveckling och smålänningars insatser i världen.

Gillenas krav för att bli medlem varierar något men utgångspunkten är att man härstammar från Småland eller är gift alternativt sambo med någon från Småland. Annan långvarig anknytning kan också ge tillträde som medlem.

Här finner du mer information om Smålands Gille på olika orter.

Stockholm
Göteborg
Malmö
Lund
Nyköping
Norrköping
Uppsala

Vad händer i Småland?

Artiklar om Småland

Dela