Malen - en fridlyst art i Sverige

Den fina något mindre monstruösa mal fick förstås friheten åter i en hemlig småländsk sjö. Den håller nu på att växa sig stor. Grattis Jonas.

Malen är smålands landskapsfisk och är en av Europas största sötvattensfiskar som har ganska tydliga kännetecken. Den kan bli upp till fem meter lång och väga upp till 400 kilo. Malen är lång och har en hög och ihoptryckt kropp och ett platt huvud. Den har också två skäggtömmar som går från överkäken och fyra från underkäken. Det tydligaste kännetecknet på malen är att kroppen inte har några fjäll överhuvudtaget utan ofta är täckt av slem. Färgen på fisken varierar en del men oftast har den en mörkare nyans på kroppen som drar åt det olivgröna hållet till blåsvarta nyansen. Fiskens sidor är ofta ljusare och är ganska så marmorerade medan fiskens undersida vanligtvis har en grå nyans.

Trots att den är en sötvattensfisk så kan Malen även klara sig i bräckt vatten och finns därför i vatten som Östersjön och svarta havet. Den förekommer i stora delar av södra och mellersta Europa, från Spanien till Turkiet men även i Centralasien. Den lever på botten kring 30 meters djup i både stillastående och svagt rinnande vatten och äter främst fiskar och kräftdjur men även sjöfågel. På dagen ligger den nere på mjuka mörka bottnar vilka deras kroppsfärg smälter väldigt bra in i. Den gömmer sig väldigt gärna också i håligheter eller under rötter. På natten är den verksam och jagar gärna på flera olika nivåer, även uppe i grundare vatten. Under vintern så är den i ett dvalaliknande tillstånd, nergrävd i bottenslammet. När malen leker så sker det nära stranden.

Trots att den lever nere på botten är den en utrotningshotad art i Sverige, och är därför fridlyst. De malar som fångas måste därför släppas tillbaka helt oskadda. Anledningen till varför arten har minskat just i de svenska trakterna de senaste 50 åren tror man är kraftverksbyggen samt att malens lekplatser har blivit förstörda. Trots detta så har man ändå kunnat se en liten ökning av malen i några få vattendrag de senaste åren då projekt för att rädda malen har satts igång. Fiskeriverket har därför tagit fram åtgärdsprogram för att rädda arten i Sverige.

Artikelförfattare: Sofie Larsson

Vad händer i Småland?

Artiklar om Småland

ANNONSPLATS